Violetta Malinowska ...a skrzydła cię poniosą...
  sentencje...
 Chrystus- w Ewangelii Świętego Mateusza (7,6) mówi: nie rzucajcie pereł przed wieprze, w którym przekonuje, by nie marnować talentów dla tych, którzy nie umieją ich docenić. Iż nie należy ofiarowywać, dawać komuś coś dobrego, szlachetnego, podczas gdy odbiorca nie docenia tego daru lub nie jest jego godzien. Powiedzenie przyjęło się w wielu językach: w Niemczech zabrzmi Perlen vor die Säue werben, po polsku rzucać perły przed wieprze, a mieszkaniec wysp brytyjskich powie to cast pearls before swine. We Francji perły przemieniły się w konfiturę: donner de la confiture aux cochons, a Hiszpanie mówią, jakoby Bóg dawał chusteczki tym, którzy nie mają kataru: da pañuelos a quien no tiene mocos. Włosi są skorzy do darowania chleba temu, kto nie ma zębów danno il pane a chi non ha i denti.

Omnia possibilia sunt apud Deum. - U Boga wszystko jest możliwe. Jezus Chrystus.

Vultus est index animi. - Twarz jest odbiciem duszy.

Ominis est errare, insipientis in errore perseverare. - Ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie.


De gustibus non est disputandum. - W sprawach gustów nie ma dyskusji.

Ora et labora. - Módl się i pracuj.

Nuda veritas. - Naga prawda. Horacy.

Potius sero quam numquam. - Lepiej późno niż wcale. Liwiusz.

Per pedes apostolorum.
 - Na wzór apostołów, pieszo.

Ignorantia iuris nocet. – Nieznajomość prawa szkodzi.

Ignorantia legis excusat neminem. – Nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy. (nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów)

Ignoti nulla cupido. – Nieznane nie nęci; nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje.Qui non est mecum, contra me est. - kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Jezus Chrystus.

Qui non est adversum vos, pro vobis est. - Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jezus Chrystus.

Qui rogat, non errat. – Kto pyta nie błądzi.
Qui non laborat, non manducet. - Kto nie chce pracować, niech nie je. Św. Paweł.

Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, zdaje się zezwalać.

Repetitio est mater studiurum. - Powtarzanie jest matką wiedzy.

Primum non nocere. - Przede wszystkim nie szkodzić. Hipokrates.


Principiis obsta. - Zło niszcz w zarodku. Owidiusz.

Otium pulvinar satanae. – Nieróbstwo jest łożem szatana.

Nulla sine Deo mens bona est. - Bez Boga żadna myśl nie jest dobra. Seneka.

Non scholae, sed vitae discimus. - Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.

Non est bonum esse hominem solum. - Nie jest dobrze człowiekowi być samemu.

Non est potestas nisi a Deo. - Wszelka władza pochodzi od Boga. Św. Paweł.

Non est viri timere sudorem. - Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy. Seneka.

Non in solo pane vivit homo.
 - Nie samym chlebem człowiek żyje. Księga Powtórzonego Prawa.

Nemo sine vitiis est. - Nikt nie jest bez wad.


Memento mori. - Pamiętaj o śmierci.

Mens sana in corpore sano. - W zdrowym ciele zdrowy duch. Juwenalis.

Me nemo ministro fur erit. - Nie będę pomocnikiem złodzieja. Juwenalis.

Labor omnia vincit. - Praca wszystko przezwycięża.

Dum spiro, spero. - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei.

Festina lente. - Spiesz się powoli.
Mea culpa, mea maxima culpa. - Moja wina, moja bardzo wielka wina.

Medice, cura te ipsum. - Lekarzu, wylecz samego siebie. Św. Łukasz.

Ego sum via et veritas, et vita. - Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus.

Medicus curat, natura sanat. - Lekarz leczy, natura uzdrawia.

Historia magistra vitae. - Historia nauczycielką życia. Cyceron.

Qutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. - Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem. Owidiusz.

...

  
  Witaj jako 126524 odwiedzający (316702 wejścia) :)))  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja