Violetta Malinowska ...a skrzydła cię poniosą...
  Moje pasje: Skałki i Meteoryty :) ...
 
Meteoryty moja pasja...
geologia... angelologia...

Meteoryt Morasko (MM) - największy,
wystawa do 15 kwietnia 2009,
Muzeum Archeologiczne.
Meteoryt Morasko    c. d.
Meteoryt MoraskoMeteoryt Morasko   D i M


Z nieba na Morasko

 Około 5 tys. lat temu w okolicach Poznania spadł „deszcz meteorytów” żelaznych – największy opad materii metalicznej rozpoznany dotąd w Europie. Masa odnalezionej na Morasku i formalnie udokumentowanej pozaziemskiej materii wynosi ok. 1000 kg. Trudno zaś ustalić, ile meteorytów odszukali i wywieźli, a także wprowadzili na rynek poszukiwacze oraz kolekcjonerzy. Fragmenty żelaznych meteorytów z Moraska są przedmiotem obrotu na całym świecie. Jesienią 2007 r. na terenie Moraska znaleziono największy dotychczas meteoryt, ważący ok. 180 kg (jest to równocześnie największy meteoryt znaleziony w środkowej Europie).

Moraskie meteoryty są znajdowane na rozległym obszarze wokół rezerwatu. Specyficzną cechą tzw. elipsy upadku jest, z jednej strony, wyraźne zgrupowanie materii pozaziemskiej na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, a z drugiej strony, istnienie kilku kraterów meteorytowych. Na Ziemi jest tylko 14 takich miejsc, gdzie materia pozaziemska istnieje wspólnie ze skutkami jej upadku w postaci kraterów.

(źródło: Google)


Zdjęcie pierwszego meteorytu odnalezionego poza Ziemią. Zdjęcie wykonał łazik Opportunity na Marsie.
Źródło: NASA/JPL

inne skałki:otoczak polodowcowy z piaskowca
krzemień
kwarcyt

A to co? Sama bym chciała wiedzieć?

skamieniała muszla w wapieniu
z potoku w Dolinie Kościeliskiej


wapień z potoku w Dolinie Kościeliskiej z muszlą po lewej stronie
inny wapień z Tatr...

belemnit znalezisko własne, rodzinne
belemnicikżyjątka sprzed milinów lat...

Belemnity - (Belemnitida, z gr. belemnon - pocisk, strzała) – rząd wymarłych morskich głowonogów. Belemnity żyły w jurze i kredzie i wymarły w czasie masowego wymierania kredowego. Belemnity były drapieżnikami; chwytały małe morskie zwierzęta, m.in. ryby, i pożerały je za pomocą podobnych do dzioba szczęk. Świetnie przystosowane do drapieżnictwa, poruszały się szybko i zręcznie, często w składających się z kilkunastu osobników grupach. Uważa się, że były najsprawniejszymi pływakami wśród wszystkich głowonogów.sól kamienna
 
  Witaj jako 126526 odwiedzający (316737 wejścia) :)))  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja